Privacy- en cookieverklaring Wijnwinkel Barneveld

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 1 juni oktober 2024.

VOF Wijnwinkel Barneveld (hierna: Wijnwinkel Barneveld) levert talloze kwaliteitswijnen en -dranken. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op zowel de online als offline diensten van Wijnwinkel Barneveld (www.wijnwinkelbarneveld.nl).

Dagelijks ontvangen wij veel bestellingen van klanten. Wij verwerken dan ook persoonsgegevens. Jouw privacy is voor Wijnwinkel Barneveld van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd correct gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij Wijnwinkel Barneveld doen met informatie die we over jou te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.  

Contact

Wanneer je een e-mailbericht of ingevuld contactformulier stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Account

Op onze websites kun je een account aanmaken (uitvoering van de overeenkomst), waarna je een bestelling kunt plaatsen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Type klant
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (wettelijk verplicht i.v.m. de Alcoholwet)
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Orderhistorie
 • Inloggegevens
 • IP-adres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal 3 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Plaatsen en afhandelen bestelling

Als je een bestelling bij ons plaatst, dan laat je bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die tot stand komt tussen jou en Wijnwinkel Barneveld (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (wettelijk verplicht i.v.m. de Alcoholwet)  
 • Zakelijke contactgegevens (naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum/ leeftijd
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 3 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). De fiscale bewaartermijn is 7 jaar.

Reclame

Wij willen je graag reclame toesturen over aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit doen wij via een nieuwsbrief en/of we versturen een folder per post. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je aangeeft geen folders of nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Reviews

Je hebt de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van een derde partij, namelijk Klantenvertellen. De reviews zijn te lezen op zowel de website van Klantenvertellen als onze website. Klantenvertellen is zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als je wilt weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen, lees dan het privacybeleid op hun eigen website.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven jouw privacybelang, gezien het feit dat je zelf controle hebt op wat voor informatie je achterlaat in de klantbeoordeling.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam zoals vermeld in de klantbeoordeling
 • Inhoud van het bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat je de review hebt achtergelaten.

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Profilering

Op basis van jouw aankopen en bezoek aan onze websites kunnen we zien in welke producten je geïnteresseerd bent. Op die manier stellen wij een klantprofiel van je op en kunnen we je een folder toesturen met daarin voor jou interessante producten. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij verdelen deze klantprofielen over een aantal categorieën om jouw interesses te analyseren en jouw aanbod op deze manier verder te personaliseren, onder andere middels het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Voor meer informatie over de wijze waarop en de bewaartermijnen, zie de cookietabel hieronder. Je kunt altijd je toestemming intrekken of hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Wijnwinkel Barneveld deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
   

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Postorderbedrijven
 • Reviewpartijen

Om onze dienst aan jou te kunnen verlenen, kan Wijnwinkel Barneveld jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wijnwinkel Barneveld doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken, afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens, of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wijnwinkel Barneveld neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Facebook en Instagram stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.


 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via [email protected].

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

VOF Wijnwinkel Barneveld

Amersfoortsestraat 65

3772 CG Barneveld

E-mailadres:                       [email protected]

Telefoonnummer:                0342-490060

KvK-nummer:                     09013585